اژدها

بسم الله.

اژدهایی به شکل تری جونز

نمونه ای که برای تری جونز (کشیش لعنتی توهین کننده به قرآن) طراحی کردم.

A Dragon in disguise
..................................
Terry Jones The Dragon

او حقیقتاً اژدها و شیطانی است که با چهره تری جونز، یک پدر روحانی ظاهر شده و قصد عوام فریبی دارد. تری جونز شیطانی کثیف است که صهیونیزم مسیحی را دنبال میکند و قطعاً جایگاهش در اعماق جهنم سوزان خواهد بود.

الله اکبر

/ 1 نظر / 20 بازدید
باقری

بسیار گویا و زیباست، سپاس